Práce v zahraničí

Práce v zahraničí, brigády v zahraničí
Právní podmínky:

Práce v zahraničí nezajištujeme. Neposkytujeme ani žádné jiné služby. Informace o práci v zahraničí a aupair neposkytujeme. Informace na těchto stránkách jsou zdarma. Žádné poplatky neúčtujeme. Prohlížení těchto internetových stránek je zdarma. Pokud chcete informace o práci v zahraníčí, zkuste Úřad Práce.


Tipy a rady na téma: brigády v zahraničí, práce v zahraničí bez znalosti jazyka.

Chcete najít práci v zemích Evropské unie a neplatit za to peníze?

Pak je tady pro vás nejmenovány evropský portál (na žádost portálu EURES byl jeho nazev odstraněn. Informace o portálu EURES byly odstraněny na jejich žádost. Z toho důvodu se zkuste zamyslet, než se na ně obrátíte, zda-li poskytují seriózní informace či nikoliv. My se s jejich nabídnou neztotožňujeme.), jehož cílem je poskytovat informace, služby a poradenství v oblasti vyhledávání pracovních míst všem občanům, kteří chtějí využít výhod volného pohybu osob v prostoru EU. Sekce:(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

Všeobecné rady na téma: brigády v zahraničí, práce v zahraničí bez znalosti jazyka,

Vždy se snažte správně vyslovovat titul a jméno Vašeho obchodního partnera. Pokud komunikace probíhá ve Vašem jazyce, snažte se mluvit pomalu, vyhýbejte se složitým slovům a příliš dlouhým větám. Během rozhovoru buďte klidní a držte se faktů a tématu. Sekce:(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

Během pohovoru si nesedejte, dokud Vás o to zaměstnavatel nepožádá a nežvýkejte. Nepomlouvejte svého předchozího zaměstnavatele ani spolupracovníky. Je také nevhodné mít ruce v kapsách v průběhu obchodních jednání, zvláště pak během představování. Sekce:(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

Vždy se snažte sledovat své kolegy a partnery, a pozorujte, jak se oblékají a chovají. Všímejte si podrobností a posnažte se jim přizpůsobit. Sekce:(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

Proč psát motivační dopis

Motivační dopis je jedinečnou příležitostí přímo oslovit zaměstnavatele, představit sebe a požádat o práci. Zde naleznete několik rad, jak vytvořit zajímavý a efektivní nástroj, který Vám pomůže získat tu pravou práci. Sekce:(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

Zaměstnavatelé, vedle životopisu, přihlížejí také k motivačnímu dopisu během prvotního výběru mezi kandidáty pro danou pozici. Základním smyslem tohoto dopisu je představit sebe, a zdůraznit ty složky Vaši kvalifikace, zkušeností, dovedností a dosažených úspěchů, které jsou nejvíc svázány z pozicí, o kterou se ucházíte. Vaším cílem je ukázat zaměstnavateli, že máte zájem o práci v jeho společnosti a můžete pro ni být přínosem. Sekce:(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

Efektní motivační dopis může být rozhodujícím faktorem, zda budete či nebudete pozváni k pracovnímu pohovoru. Měl by být reklamou Vaších schopností. Čtenář by měl získat pocit, že můžete být pro jeho firmu důležití a měl by být motivován k přečtení Vašeho životopisu anebo, v lepším případě, pozvání Vás přímo k pohovoru. Sekce:(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

Motivační dopis Vám dává možnost zdůraznit určité schopnosti či dovednosti, které zaměstnavatel hledá. Pokud pro něj bude dopis zajímavý, jistě sáhne i po Vašem životopisu, ze kterého získá víc informací. Sekce:(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

Nesnažte se v dopise opakovat informace z životopisu, oba dokumenty by se měly navzájem vhodně doplňovat, ne kopírovat. Dopis plní funkci úvodní věty, která má za úkol získat čtenářovu pozornost. Musíte ukázat, že chápete a můžete naplnit potřeby společnosti. Sekce:(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

Práce v zahraničí bez jazykových znalostí

Než začnete hledat práci přes evropský portál (který se stydí uvést své jméno)

Práce v zahraničí, brigády v zahraničíMotivační dopis by měl být krátký, zvláště pokud bude posílán mailem (kdo by rád četl dlouhé maily?) – ne delší než jedna strana. Cílem dopisu je poprosit o pozvání k pohovoru. Sekce:(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

Než začnete psát, shromážděte všechny informace – vymezte své cíle, shrněte zkušenosti a také připravte si odůvodnění, proč jste tou pravou osobou pro tuto práci. (Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

V levém horním rohu napište svou adresu (bez jména) a datum, níže napište jméno zaměstnavatele (oslovujte prostřednictvím Pan, Paní případně tituly jako Dr. či Prof.), název společnosti a adresu. Snažte se vždy adresovat dopis konkrétní osobě, a pokud je to možné, přímo osobě která Vás může zaměstnat. Ujistěte se, že jméno je napsáno správně.(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

Odstavce
Práce v zahraničí, brigády v zahraničíSprávný motivační dopis se skládá celkem z 3-4 odstavců a každý z nich má svůj vlastní smysl a cíl.

První odstavec by měl dvěma až třemi větami vysvětlit, kdo jste a proč píšete – nezapomeňte uvést pozici, o kterou se ucházíte. Napište, kde jste získali informace o nabízené pozici (pokud nejde o náborový program společnosti) a také proč se zajímáte o tuto práci v té konkrétní společnosti. Smyslem tohoto odstavce je navázat spojení mezi Vámi a společností.(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

Druhý (případně třetí) odstavec by měl obsahovat nejdůležitější informace o Vašem vzdělání, kvalifikacích, úspěších a schopnostech. Neopisujte však životopis slovo od slova! Nezapomeňte uvést vhodné příklady. Zde je také místo pro demonstraci Vašich znalostí o společnosti. Tato část Vašeho dopisu by měla být nejdelší.(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

V posledním odstavci požádejte o pohovor a popište Vaše další kroky – informujte zaměstnavatele, co bude následovat (např. že jej budete po určité době kontaktovat). Je vhodné v tomto odstavci umístit Vaši emailovou adresu a/nebo telefonní číslo. Kontaktování Vás musí být jednoduché. Nezapomeňte také poděkovat čtenáři za jeho čas.(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

Co ano – co ne
Práce v zahraničí, brigády v zahraničíVyhněte se následujícím chybám – všeobecný dopis či naopak příliš soustředěný na Vás a Vašich cílech. Nezapomeňte na datum, adresu společnosti, podpis. Nikdy neuvádějte negativní informace. Na konci vždy zkontrolujte gramatické a pravopisné chyby!(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

Napište svůj dopis vlastními slovy tak, aby nevypadal jako okopírovaný z příručky. Buďte pozitivní a nesnažte si hrát na někoho jiného, buďte sví! Pište přirozeným jazykem a jednoduchými, přehlednými avšak dynamickými větami, píšete-li v angličtině, používejte pojmy z branže. A buďte struční– zaměstnavatel bude vašemu dopisu věnovat pouze přibližně 10 vteřin.(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

Práce v zahraničí, brigády v zahraničíSnažte se dát najevo Vaše informace o společnosti – vložte do textu jméno společnosti a předmět její působnosti, používejte pojmy a fráze významné pro zaměstnavatele. Musíte prokázat, že máte pravdivé informace o společnosti, avšak nikdy se nesnažte předstírat, že víte o společnosti více než ve skutečnosti.Nezapomeňte zkontrolovat gramariku, pravopis a interpunkci, ujistěte se, že ve Vašem dopisu nejsou žádné chyby. Použijte textový editor nebo poproste přátelé, aby to pro Vás udělali. Zkontrolujte také větnou skladbu. Sekce(Práce v zahraničí, brigády v zahraničí), (Práce v zahraničí, brigády v zahraničí), (Práce v zahraničí, brigády v zahraničí), (Práce v zahraničí, brigády v zahraničí)

Práce v zahraničí bez znalosti jazyka

Příspěvek na téma práce v zahraničí: Práce v zahraničí má hodně co nabídnout, ať už je to osobní rozvoj a praktické zkušenosti, či možnost něco si ušetřit a financovat tak začátky své nezávislé profesionální dráhy. Tento článek o práci v zahraničí se pokouší objasnit některé přínosy a úskalí takové cesty do zahraničí a tím vám pomoci se rozhodnout, pokud o něčem takovém přemýšlíte. Závěrem pak přidává několik rad a doporučení na práce v zahraničí.

Ačkoliv se budu snažit psát tento článek pokud možno obecně, berte, prosím, na vědomí, že vycházím především z mé téměř roční zkušenosti s prací v zahraničí, případně ze zkušeností mých známých s prací v zahraničí, většinou taktéž v Anglii. Mluvím přitom o práci v zahraničí trvajícím zhruba...
Pokračování článku příště..
Zdroj: Internetová stránka: Navolnenoze .cz, ing Mira Vlach. Text byl mírně poupraven.

Brigády v Anglii
- Brigády v Irsku
- Brigády v USA
- Brigády v Kanadě
- Brigády v Německu
- Brigády ve Španělsku
- Brigády v Rakousku
- Brigády v Belgii
- Brigády v Itálii
- Brigády v Irsku - Brigády v Holandsku - Brigády ve Švédsku Brigády v zahraničí