Brigády v Itálii

Brigády v Itálii, brigády v Itálii

Itálie (italsky Italia) (brigády v Itálii) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.
Na severu hraničí s Francií (488 km), Švýcarskem (740 km), Rakouskem (430 km) a Slovinskem (232 km). Uvnitř Itálie leží dva městské státy: Vatikán (3,2 km) a San Marino (39 km). Itálii navíc patří území obklopené Švýcarskem Campione d'Italia. Z východu Itálii omývá Jaderské moře, z jihu Jónské moře a ze západu Tyrhénské moře a Ligurské moře. Celková délka pobřeží je 7600 km. K Itálii patří dva velké ostrovy ve Středozemním moři: Sardinie a Sicílie. Itálie je členem OSN, NATO,Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.
Na severu hraničí s Francií (488 km), Švýcarskem (740 km), Rakouskem (430 km) a Slovinskem (232 km). Uvnitř Itálie leží dva městské státy: Vatikán (3,2 km) a San Marino (39 km). Itálii navíc patří území obklopené Švýcarskem Campione d'Italia. Z východu Itálii omývá Jaderské moře, z jihu Jónské moře a ze západu Tyrhénské moře a Ligurské moře. Celková délka pobřeží je 7600 km. K Itálii patří dva velké ostrovy ve Středozemním moři: Sardinie a Sicílie. Itálie je členem OSN, NATO, Rady Evropy, EU, Schengenského prostoru a Eurozóny.
Hlavním městem je od roku 1870 Řím.
Obsah [skrýt]
1 Dějiny brigády v Itálii
1.1 Starověk a středověk brigády v Itálii
1.2 Novověk brigády v Itálii
2 Geografie brigády v Itálii
2.1 Vodstvo a členění státu brigády v Itálii
2.1.1 Moře brigády v Itálii
2.2 Seznam geografických útvarů brigády v Itálii
2.3 Podnebí brigády v Itálii
3 Administrativní rozdělení brigády v Itálii
4 Demografie brigády v Itálii
4.1 Města brigády v Itálii
4.1.1 Nejlidnatější města brigády v Itálii
4.2 Náboženství a etnika brigády v Itálii
4.2.1 Státní a náboženské svátky brigády v Itálii
4.3 Správa a státní zřízení brigády v Itálii
5 Ekonomika brigády v Itálii
5.1 Zemědělství brigády v Itálii
5.2 Průmysl brigády v Itálii
5.3 Doprava brigády v Itálii
5.4 Cestovní ruch brigády v Itálii
6 Odkazy brigády v Itálii
6.1 Reference brigády v Itálii
6.2 Literatura brigády v Itálii
6.3 Související články brigády v Itálii
6.4 Externí odkazy brigády v Itálii
[editovat]Dějiny

Hlavní článek: Dějiny brigády v Itálii
Itálie vznikla roku 1861 spojením států brigády v Itálii na poloostrově. Po první světové válce se v Itálii chopili moci fašisté v čele s Benitem Mussolinim. Během druhé světové války se brigády v Itálii Itálie přidala na stranu hitlerovského Německa, což nakonec vedlo k porážce Itálie. Království bylo v roce 1946 nahrazeno republikou. Itálie je zakládajícím členem EU a NATO.
[editovat]Starověk a středověk
Již ve starověku zde existovalo mnoho brigády v Itálii městských států, částečně založených v rámci řecké kolonizace, a také, hlavně v severní části, pak města Etrusků. V 8. století př. n. l. se brigády v Itálii pak z několika osad konsolidovalo nové město Řím, které neustálým růstem určovalo dění na Apeninském poloostrově (a nejen na něm) po více než tisíc brigády v Itálii let. Římská říše se rozpadla a definitivně zanikla roku 476 n. l. Sám Řím zůstal centrem křesťanství i po tomto brigády v Itálii zhroucení, kdy byl Apeninský poloostrov ovládnut barbary.
[editovat]Novověk
Na Apeninském poloostrově existovalo brigády v Itálii více států. Některé tyto státy byly sjednoceny králem Viktorem Emanuelem II. do Italského království. Další státy (například Benátsko nebo Papežský stát) byly připojovány postupně v následujících letech. V první světové válce bojovala Itálie na straně Dohody od roku 1915, po válce připojila území Jižního Tyrolska, přístav Terst a mohla si ponechat Dodekaneské ostrovy. brigády v Itálii Přesto byla italská veřejnost nespokojena s výsledky války. V roce 1922 se po pochodu na Řím stal předsedou vlády Benito Mussolini. Mussolini vytvořil fašistickou diktaturu. Postupně ovládl zemi. Roku 1929 se mu brigády v Itálii podařilo dojednat vyrovnání s papežem ohledně rozsahu papežského státu.
Fašistická Itálie vedla výbojnou politiku a v roce 1939 obsadila Albánii. Dne 28. října 1940 zaútočila italská vojska také na Řecko. Mussoliniho spojenectví s hitlerovským Německem za druhé světové války vedlo nakonec k porážce Itálie v roce 1943. Království bylo v roce 1946 nahrazeno demokratickou republikou. V období mezi léty 1945-1993 měla Itálie 52 vlád.
Itálie se stala zakládajícím členem NATO a Evropského hospodářského společenství (později EU), v současné době je jednou z ekonomicky nejsilnějších zemí Evropy a světa.
[editovat]Geografie

Hlavní článek: Geografie Itálie


Satelitní snímek Itálie
[editovat]Vodstvo a členění státu
Pobřeží je na západě členité se zálivy, brigády v Itálii na východě ploché. Celková délka pobřeží je asi 7600 km. Povrch převážně hornatý. Rady Evropy, EU, Schengenského prostoru a Eurozóny.
Hlavním městem je od roku 1870 Řím.
Obsah [skrýt]
1 Dějiny brigády v Itálii
1.1 Starověk a středověk brigády v Itálii
1.2 Novověk brigády v Itálii
2 Geografie brigády v Itálii
2.1 Vodstvo a členění státu brigády v Itálii
2.1.1 Moře brigády v Itálii
2.2 Seznam geografických útvarů brigády v Itálii
2.3 Podnebí brigády v Itálii
3 Administrativní rozdělení brigády v Itálii
4 Demografie brigády v Itálii
4.1 Města
4.1.1 Nejlidnatější města brigády v Itálii
4.2 Náboženství a etnika
4.2.1 Státní a náboženské svátky
4.3 Správa a státní zřízení
5 Ekonomika
5.1 Zemědělství
5.2 Průmysl
5.3 Doprava
5.4 Cestovní ruch
6 Odkazy
6.1 Reference
6.2 Literatura
6.3 Související články
6.4 Externí odkazy
[editovat]Dějiny

Hlavní článek: Dějiny Itálie
Itálie vznikla roku 1861 spojením států na poloostrově. Po první světové válce se v Itálii chopili moci fašisté v čele s Benitem Mussolinim. Během druhé světové války se Itálie přidala na stranu hitlerovského Německa, což nakonec vedlo k porážce Itálie. Království bylo v roce 1946 nahrazeno republikou. Itálie je zakládajícím členem EU a NATO.
[editovat]Starověk a středověk
Již ve starověku zde existovalo mnoho městských států, částečně založených v rámci řecké kolonizace, a také, hlavně v severní části, pak města Etrusků. V 8. století př. n. l. se pak z několika osad konsolidovalo nové město Řím, které neustálým růstem určovalo dění na Apeninském poloostrově (a nejen na něm) po více než tisíc let. Římská říše se rozpadla a definitivně zanikla roku 476 n. l. Sám Řím zůstal centrem křesťanství i po tomto zhroucení, kdy byl Apeninský poloostrov ovládnut barbary.
[editovat]Novověk
Na Apeninském poloostrově existovalo více států. Některé tyto státy byly sjednoceny králem Viktorem Emanuelem II. do Italského království. Další státy (například Benátsko nebo Papežský stát) byly připojovány postupně v následujících letech. V první světové válce bojovala Itálie na straně Dohody od roku 1915, po válce připojila území Jižního Tyrolska, přístav Terst a mohla si ponechat Dodekaneské ostrovy. Přesto byla italská veřejnost nespokojena s výsledky války. V roce 1922 se po pochodu na Řím stal předsedou vlády Benito Mussolini. Mussolini vytvořil fašistickou diktaturu. Postupně ovládl zemi. Roku 1929 se mu podařilo dojednat vyrovnání s papežem ohledně rozsahu papežského státu.
Fašistická Itálie vedla výbojnou politiku a v roce 1939 obsadila Albánii. Dne 28. října 1940 zaútočila italská vojska také na Řecko. Mussoliniho spojenectví s hitlerovským Německem za druhé světové války vedlo nakonec k porážce Itálie v roce 1943. Království bylo v roce 1946 nahrazeno demokratickou republikou. V období mezi léty 1945-1993 měla Itálie 52 vlád.
Itálie se stala zakládajícím členem NATO a Evropského hospodářského společenství (později EU), v současné době je jednou z ekonomicky nejsilnějších zemí Evropy a světa.
[editovat]Geografie

Hlavní článek: Geografie Itálie


Satelitní snímek Itálie
[editovat]Vodstvo a členění státu
Pobřeží je na západě členité se zálivy, na východě ploché. Celková délka pobřeží je asi 7600 km. Povrch převážně hornatý.


Práce v Německu - Práce v zahraničí - Práce v Anglii - Práce v Irsku - Práce v USA - Práce v Kanadě - Práce v Německu - Práce ve Španělsku - Práce v Rakousku - Práce v Belgii - Práce v Itálii - Práce v Irsku - 608 třetí - Práce v Holandsku Centrumdm.cz - Humanresource.cz - zkušenosti- Práce ve Švédsku - Práce v Austrálii - Práce na Novém Zélandu - Práce ve Francii - Práce v Portugalsku - Práce ve Švýcarsku - Práce v Dánsku - Práce ve Finsku - Práce v Norsku - Práce v Japonsku - Práce v Londýně - Práce ve Skotsku - Práce v Rusku - Brigády v Anglii - Brigády v Irsku - Brigády v USA - Brigády v Kanadě - Brigády v Německu - Brigády ve Španělsku - Brigády v Rakousku - Brigády v Belgii - Brigády v Itálii - Brigády v Irsku - Brigády v Holandsku - Brigády ve Švédsku Brigády v zahraničí

Reklamní sdělení
Překladatelská agentura
Překladatel
Překladatel
Překladatelské služby
Překladatelská agentura
Překladatelská agentura
Překladatel
Překladatel
Překladatelské služby
Překladatelská agentura

Vyberte následující položku:Kontakujte nás:

Napište dotaz a Vaši emailovou adresu

Email pro dotazy
Email pro pracovní nabídky


Menu


Zpátky na:
Práce v zahraničí