Práce v Irsku

Práce v Irsku, brigády v Irsku

Irsko (irsky Éire, anglicky Ireland[4], také irsky Poblacht na hÉireann a anglicky Republic of Ireland[5]) (Práce v Irsku) je stát v severozápadní Evropě, zaujímající zhruba pět (Práce v Irsku) šestin povrchu stejnojmenného ostrova. Irsko sousedí na severu s částí Spojeného království – Severním Irskem. Jeho břehy omývá na západě (Práce v Irsku) Atlantský oceán, na východě Irské moře, na jihovýchodě Svatojiřský průliv a na jihu Keltské moře. Irsko je unitární parlamentní republika v čele s prezidentem. Hlavním městem je Dublin (irsky Baile Átha Cliath).
Samostatné Irsko je výsledek mnoholetého (Práce v Irsku) boje za nezávislost na Spojeném království. 29. prosince 1937 se Irsko stalo nástupcem Irského svobodného státu, jenž byl založen (Práce v Irsku) 6. prosince 1922.
Ačkoliv se irský hrubý domácí produkt na hlavu ve světovém měřítku pohybuje mezi 12. až 17. místem, v závislosti na zdroji,[6][7][8] Irsko bývalo jedním z nejchudších států západní Evropy a (Práce v Irsku) mělo vysokou míru emigrace. V 50. letech 20. století byla zavedena ekonomie protekcionismu a Irsko se v roce 1973 připojilo k Evropskému společenství (současné Evropské unii). V 80. letech 20. století vedla (Práce v Irsku) ekonomická krize Irsko k započetí velkých ekonomických reforem. Následná liberální ekonomická politika (mj. výrazné snížení daní ve srovnání s ostatními zeměmi EU) vedlo k celkové ekonomické prosperitě v letech 1995–2007. Období si díky tomu i vysloužilo přezdívku „Celtic Tiger“ (Práce v Irsku) (česky „keltský tygr“).[9] Avšak v návaznosti na celosvětovou finanční krizi bylo v roce 2008 toto období rychlého ekonomického růstu uato.[9] (Práce v Irsku)
Irsku náleží sedmá příčka žebříčku indexu (Práce v Irsku) lidského rozvoje.[2] Stát se pyšní největší kvalitou života (Práce v Irsku) na světě – drží první místo[10] v indexu kvality života z roku 2005 – a umístil se na šestém místě v světovém indexu míru (2012) (Práce v Irsku) . Irsko je také velmi dobře hodnoceno za vzdělávací systém, (Práce v Irsku) politickou svobodu a lidská práva, svobodu tisku a ekonomickou svobodu. V roce 2012 se Irsko nacházelo na 170. (osmém místě odzadu) (Práce v Irsku) v indexu zhroucených států.[13]
Irsko je členem Evropské unie a OSN a (Práce v Irsku) zakládajícím členem OECD a Rady Evropy. Irská neutrální politika (Práce v Irsku) znamená, že není členem NATO, přestože se podílí na mírových operacích OSN.
Obsah [skrýt]
1 Etymologie (Práce v Irsku)
2 Dějiny (Práce v Irsku)
3 Geografie (Práce v Irsku)
3.1 Klimatické podmínky (Práce v Irsku)
3.2 Dělení (Práce v Irsku)
4 Obyvatelstvo (Práce v Irsku)
4.1 Jazyky (Práce v Irsku)
4.2 Růst obyvatelstva v poslední době (Práce v Irsku)
5 Hospodářství (Práce v Irsku)
6 Zajímavosti (Práce v Irsku)
7 Odkazy (Práce v Irsku)
7.1 Poznámky (Práce v Irsku)
7.2 Reference (Práce v Irsku)
7.3 Literatura (Práce v Irsku)
7.4 Související články (Práce v Irsku)
7.5 Externí odkazy (Práce v Irsku)
[editovat]Etymologie (Práce v Irsku)

Ve čtvrtém článku Ústavy Irska je uveden irský název státu Éire a jeho (Práce v Irsku) anglická alternativa Ireland.[4] Běžnou praxí je však omezení používání názvu Éire v jiných jazycích, než je irština. Místo toho by se pro (Práce v Irsku) anglické překlady měl používat (a používá se) název Ireland,[14] ačkoliv zákon (Práce v Irsku) z roku 1948 stanovuje jako oficiální název v angličtině Republic of Ireland (irsky Poblacht na hÉireann, česky Irská republika).[5] (Práce v Irsku)
Původ označení Éire a tím pádem i Ireland je značně nejasný.[14][15] Výklady původu názvu starými irskými legendami však jsou pro etymologický výzkum takřka bezcenné.[15] Navzdory nejasnostem je nade všechny pochybnosti, že se jedná o název velmi starobylý. Již v geografických zdrojích starověkého Řecka z 5. století př. n. l., (Práce v Irsku) se objevuje název Ierne.[14] Ptolemaiova mapa světa přibližně z roku 150 n. l. má pro Irsko označení Iouernia, kterýžto název (Práce v Irsku) byl do latiny transliterován jako Iuverna.[14][16] V Caesarově díle se pak už nachází název Hibernia, jenž pravděpodobně vznikl kontaminací původního označení a latinského slova hibernus, který znamená česky (Práce v Irsku) chladný, zimní.[14][16] V ranné irské literatuře se pak objevuje staroirský termín Ériu, ze kterého se vyvinul již zmíněný současný (Práce v Irsku) název Éire.[14][16] Z tohoto základu se přidáním germánské koncovky -land, charakteristické pro pojmenování země, vytvořil (Práce v Irsku) současný anglický název Ireland. V jazycích příbuzných irštině, velštině a bretonštině se používaly pro označení Irska tvary Ywerddon, Iwerdon a Iverdon,[15] vycházející z protokeltského *ɸīwerjō. V současné době se pak jedná o tvar velšký Iwerddon a bretonský Iwerzhon; dále také kornsky Iwerdhon. (Práce v Irsku)
V irské mytologii byl Ériu jedním z božských eponymů pro Irsko, společně s eponymy Banba a Fódla.[14]

 Práce v Německu - Práce v zahraničí - Práce v Anglii - Práce v Irsku - Práce v USA - Práce v Kanadě - Práce v Německu - Práce ve Španělsku - Práce v Rakousku - Práce v Belgii - Práce v Itálii - Práce v Irsku - 608 třetí - Práce v Holandsku Centrumdm.cz - Humanresource.cz - zkušenosti- Práce ve Švédsku - Práce v Austrálii - Práce na Novém Zélandu - Práce ve Francii - Práce v Portugalsku - Práce ve Švýcarsku - Práce v Dánsku - Práce ve Finsku - Práce v Norsku - Práce v Japonsku - Práce v Londýně - Práce ve Skotsku - Práce v Rusku - Brigády v Anglii - Brigády v Irsku - Brigády v USA - Brigády v Kanadě - Brigády v Německu - Brigády ve Španělsku - Brigády v Rakousku - Brigády v Belgii - Brigády v Itálii - Brigády v Irsku - Brigády v Holandsku - Brigády ve Švédsku Brigády v zahraničí

Reklamní sdělení
Překladatelská agentura
Překladatel
Překladatel
Překladatelské služby
Překladatelská agentura
Překladatelská agentura
Překladatel
Překladatel
Překladatelské služby
Překladatelská agentura