Práce v Itálii

Práce v Itálii, brigády v Itálii


Itálie (italsky Italia) (Práce v Itálii) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.
Na severu hraničí s Francií (488 km), Švýcarskem (740 km), Rakouskem (430 km) a Slovinskem (232 km). Uvnitř Itálie leží dva městské státy: Vatikán (3,2 km) a San Marino (39 km). Itálii navíc patří území obklopené Švýcarskem Campione d'Italia. Z východu Itálii omývá Jaderské moře, z jihu Jónské moře a ze západu Tyrhénské moře a Ligurské moře. Celková délka pobřeží je 7600 km. K Itálii patří dva velké ostrovy ve Středozemním moři: Sardinie a Sicílie. Itálie je členem OSN, NATO,Itálie (italsky Italia) je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově.
Na severu hraničí s Francií (488 km), Švýcarskem (740 km), Rakouskem (430 km) a Slovinskem (232 km). Uvnitř Itálie leží dva městské státy: Vatikán (3,2 km) a San Marino (39 km). Itálii navíc patří území obklopené Švýcarskem Campione d'Italia. Z východu Itálii omývá Jaderské moře, z jihu Jónské moře a ze západu Tyrhénské moře a Ligurské moře. Celková délka pobřeží je 7600 km. K Itálii patří dva velké ostrovy ve Středozemním moři: Sardinie a Sicílie. Itálie je členem OSN, NATO, Rady Evropy, EU, Schengenského prostoru a Eurozóny.
Hlavním městem je od roku 1870 Řím.
Obsah [skrýt]
1 Dějiny Práce v Itálii
1.1 Starověk a středověk Práce v Itálii
1.2 Novověk Práce v Itálii
2 Geografie Práce v Itálii
2.1 Vodstvo a členění státu Práce v Itálii
2.1.1 Moře Práce v Itálii
2.2 Seznam geografických útvarů Práce v Itálii
2.3 Podnebí Práce v Itálii
3 Administrativní rozdělení Práce v Itálii
4 Demografie Práce v Itálii
4.1 Města Práce v Itálii
4.1.1 Nejlidnatější města Práce v Itálii
4.2 Náboženství a etnika Práce v Itálii
4.2.1 Státní a náboženské svátky Práce v Itálii
4.3 Správa a státní zřízení Práce v Itálii
5 Ekonomika Práce v Itálii
5.1 Zemědělství Práce v Itálii
5.2 Průmysl Práce v Itálii
5.3 Doprava Práce v Itálii
5.4 Cestovní ruch Práce v Itálii
6 Odkazy Práce v Itálii
6.1 Reference Práce v Itálii
6.2 Literatura Práce v Itálii
6.3 Související články Práce v Itálii
6.4 Externí odkazy Práce v Itálii
[editovat]Dějiny

Hlavní článek: Dějiny Práce v Itálii
Itálie vznikla roku 1861 spojením států Práce v Itálii na poloostrově. Po první světové válce se v Itálii chopili moci fašisté v čele s Benitem Mussolinim. Během druhé světové války se Práce v Itálii Itálie přidala na stranu hitlerovského Německa, což nakonec vedlo k porážce Itálie. Království bylo v roce 1946 nahrazeno republikou. Itálie je zakládajícím členem EU a NATO.
[editovat]Starověk a středověk
Již ve starověku zde existovalo mnoho Práce v Itálii městských států, částečně založených v rámci řecké kolonizace, a také, hlavně v severní části, pak města Etrusků. V 8. století př. n. l. se Práce v Itálii pak z několika osad konsolidovalo nové město Řím, které neustálým růstem určovalo dění na Apeninském poloostrově (a nejen na něm) po více než tisíc Práce v Itálii let. Římská říše se rozpadla a definitivně zanikla roku 476 n. l. Sám Řím zůstal centrem křesťanství i po tomto Práce v Itálii zhroucení, kdy byl Apeninský poloostrov ovládnut barbary.
[editovat]Novověk
Na Apeninském poloostrově existovalo Práce v Itálii více států. Některé tyto státy byly sjednoceny králem Viktorem Emanuelem II. do Italského království. Další státy (například Benátsko nebo Papežský stát) byly připojovány postupně v následujících letech. V první světové válce bojovala Itálie na straně Dohody od roku 1915, po válce připojila území Jižního Tyrolska, přístav Terst a mohla si ponechat Dodekaneské ostrovy. Práce v Itálii Přesto byla italská veřejnost nespokojena s výsledky války. V roce 1922 se po pochodu na Řím stal předsedou vlády Benito Mussolini. Mussolini vytvořil fašistickou diktaturu. Postupně ovládl zemi. Roku 1929 se mu Práce v Itálii podařilo dojednat vyrovnání s papežem ohledně rozsahu papežského státu.
Fašistická Itálie vedla výbojnou politiku a v roce 1939 obsadila Albánii. Dne 28. října 1940 zaútočila italská vojska také na Řecko. Mussoliniho spojenectví s hitlerovským Německem za druhé světové války vedlo nakonec k porážce Itálie v roce 1943. Království bylo v roce 1946 nahrazeno demokratickou republikou. V období mezi léty 1945-1993 měla Itálie 52 vlád.
Itálie se stala zakládajícím členem NATO a Evropského hospodářského společenství (později EU), v současné době je jednou z ekonomicky nejsilnějších zemí Evropy a světa.
[editovat]Geografie


Hlavní článek: Geografie Itálie


Satelitní snímek Itálie
[editovat]Vodstvo a členění státu
Pobřeží je na západě členité se zálivy, Práce v Itálii na východě ploché. Celková délka pobřeží je asi 7600 km. Povrch převážně hornatý. Rady Evropy, EU, Schengenského prostoru a Eurozóny.
Hlavním městem je od roku 1870 Řím.
Obsah [skrýt]
1 Dějiny Práce v Itálii
1.1 Starověk a středověk Práce v Itálii
1.2 Novověk Práce v Itálii
2 Geografie Práce v Itálii
2.1 Vodstvo a členění státu Práce v Itálii
2.1.1 Moře Práce v Itálii
2.2 Seznam geografických útvarů Práce v Itálii
2.3 Podnebí Práce v Itálii
3 Administrativní rozdělení Práce v Itálii
4 Demografie Práce v Itálii
4.1 Města
4.1.1 Nejlidnatější města Práce v Itálii
4.2 Náboženství a etnika
4.2.1 Státní a náboženské svátky
4.3 Správa a státní zřízení
5 Ekonomika
5.1 Zemědělství
5.2 Průmysl
5.3 Doprava
5.4 Cestovní ruch
6 Odkazy
6.1 Reference
6.2 Literatura
6.3 Související články
6.4 Externí odkazy
[editovat]Dějiny

Hlavní článek: Dějiny Itálie
Itálie vznikla roku 1861 spojením států na poloostrově. Po první světové válce se v Itálii chopili moci fašisté v čele s Benitem Mussolinim. Během druhé světové války se Itálie přidala na stranu hitlerovského Německa, což nakonec vedlo k porážce Itálie. Království bylo v roce 1946 nahrazeno republikou. Itálie je zakládajícím členem EU a NATO.
[editovat]Starověk a středověk
Již ve starověku zde existovalo mnoho městských států, částečně založených v rámci řecké kolonizace, a také, hlavně v severní části, pak města Etrusků. V 8. století př. n. l. se pak z několika osad konsolidovalo nové město Řím, které neustálým růstem určovalo dění na Apeninském poloostrově (a nejen na něm) po více než tisíc let. Římská říše se rozpadla a definitivně zanikla roku 476 n. l. Sám Řím zůstal centrem křesťanství i po tomto zhroucení, kdy byl Apeninský poloostrov ovládnut barbary.
[editovat]Novověk
Na Apeninském poloostrově existovalo více států. Některé tyto státy byly sjednoceny králem Viktorem Emanuelem II. do Italského království. Další státy (například Benátsko nebo Papežský stát) byly připojovány postupně v následujících letech. V první světové válce bojovala Itálie na straně Dohody od roku 1915, po válce připojila území Jižního Tyrolska, přístav Terst a mohla si ponechat Dodekaneské ostrovy. Přesto byla italská veřejnost nespokojena s výsledky války. V roce 1922 se po pochodu na Řím stal předsedou vlády Benito Mussolini. Mussolini vytvořil fašistickou diktaturu. Postupně ovládl zemi. Roku 1929 se mu podařilo dojednat vyrovnání s papežem ohledně rozsahu papežského státu.
Fašistická Itálie vedla výbojnou politiku a v roce 1939 obsadila Albánii. Dne 28. října 1940 zaútočila italská vojska také na Řecko. Mussoliniho spojenectví s hitlerovským Německem za druhé světové války vedlo nakonec k porážce Itálie v roce 1943. Království bylo v roce 1946 nahrazeno demokratickou republikou. V období mezi léty 1945-1993 měla Itálie 52 vlád.
Itálie se stala zakládajícím členem NATO a Evropského hospodářského společenství (později EU), v současné době je jednou z ekonomicky nejsilnějších zemí Evropy a světa.
[editovat]Geografie

Hlavní článek: Geografie Itálie


Satelitní snímek Itálie
[editovat]Vodstvo a členění státu
Pobřeží je na západě členité se zálivy, na východě ploché. Celková délka pobřeží je asi 7600 km. Povrch převážně hornatý.Reklamní sdělení
Překladatelská agentura
Překladatel
Překladatel
Překladatelské služby
Překladatelská agentura
Překladatelská agentura
Překladatel
Překladatel
Překladatelské služby
Překladatelská agentura


a Práce v Německu - Práce v zahraničí - Práce v Anglii - Práce v Irsku - Práce v USA - Práce v Kanadě - Práce v Německu - Práce ve Španělsku - Práce v Rakousku - Práce v Belgii - Práce v Itálii - Práce v Irsku - 608 třetí - Práce v Holandsku Centrumdm.cz - Humanresource.cz - zkušenosti- Práce ve Švédsku - Práce v Austrálii - Práce na Novém Zélandu - Práce ve Francii - Práce v Portugalsku - Práce ve Švýcarsku - Práce v Dánsku - Práce ve Finsku - Práce v Norsku - Práce v Japonsku - Práce v Londýně - Práce ve Skotsku - Práce v Rusku - Brigády v Anglii - Brigády v Irsku - Brigády v USA - Brigády v Kanadě - Brigády v Německu - Brigády ve Španělsku - Brigády v Rakousku - Brigády v Belgii - Brigády v Itálii - Brigády v Irsku - Brigády v Holandsku - Brigády ve Švédsku Brigády v zahraničí

Menu


Zpátky na:
Práce v zahraničí