Práce v Japonsku

Práce v Japonsku, brigády v Japonsku

Práce v zahraničí
Japonsko (japonsky: 日本国, Nihonkoku/Nipponkoku) je císařský ostrovní stát ve východní Asii. Na západě ho Korejský průliv odděluje od pobřeží Koreje, Japonské moře ho odděluje od Severní Koreje a Ruska. Japonské ostrovy Rjúkjú z východu ohraničují Východočínské moře a na jihu sahají až k Tchaj-wanu.
Jméno Japonska doslova znamená Země vycházejícího slunce: 日 (ni, slunce) 本 (hon, původ) 国 (koku, země). Čínsky se tytéž znaky čtou Ž'-pen-kuo, odtud zřejmě pocházejí názvy v evropských jazycích (francouzské Japon [žapon], anglické Japan [dž'pen]).
Symbolem Japonska je sopka Fudži (Fudži-san), které nerodilí mluvčí někdy nesprávně říkají Fudži-jama, což vzniká špatným čtením znaku pro horu („jama“, ale v kombinaci s jiným znakem „san“).
Obsah [skrýt]
1 Historie (Práce v Japonsku)
1.1 Historická období (Práce v Japonsku)
1.2 Prehistorie (Práce v Japonsku)
1.3 Tradiční Japonsko (Práce v Japonsku)
1.4 Moderní dějiny (Práce v Japonsku)
2 Geografie (Práce v Japonsku)
2.1 Administrativní dělení (Práce v Japonsku)
2.1.1 Další významná města (Práce v Japonsku)
2.1.2 Hlavní ostrovy (Práce v Japonsku)
3 Politika (Práce v Japonsku)
4 Ekonomika (Práce v Japonsku)
5 Mezinárodní vztahy (Práce v Japonsku)
6 Demografie (Práce v Japonsku)
7 Kultura (Práce v Japonsku)
7.1 Fotografie (Práce v Japonsku)
8 Náboženství (Práce v Japonsku)
9 Zajímavosti (Práce v Japonsku)
10 Odkazy (Práce v Japonsku)
10.1 Reference (Práce v Japonsku)
10.2 Literatura (Práce v Japonsku)
10.3 Externí odkazy (Práce v Japonsku)
[editovat]Historie (Práce v Japonsku)

Související informace naleznete v článku Dějiny Japonska.
[editovat]Historická období
Historie Japonska se dělí na jednotlivá dílčí období:
Džómon (縄文時代 10 000 – 300 př. n. l.)
Jajoi (弥生時代 300 př. n. l. – 710 n. l.)
Nara (奈良時代 710 – 794)
Heian (平安時代 794 – 1185)
Kamakura (鎌倉時代 1185 – 1333)
Muromači (室町時代 1333 – 1568)
Azuči-Momojama (安土桃山時代 1568 – 1600)
Tokugawa (nebo také Edo) (江戸時代 1600 – 1868)
Meidži (明治 1868 – 1912)
Taišó (大正 1912 – 1926) (Práce v Japonsku)
Šówa (昭和 1926 – 1989)
Heisei (平成 od 1989)
[editovat]Prehistorie


Kamenné sekyry cca 30 000 př. n. l. v tokijském muzeu
(Práce v Japonsku)
Archeologické nálezy (Práce v Japonsku) ukazují, že Japonsko bylo osídleno ranými humanoidy přibližně před 500 tisíci lety v průběhu starší doby kamenné. V opakujících se ledových dobách, které probíhaly v posledním 1 milionu let, bylo Japonsko pravidelně (Práce v Japonsku) spojováno s asijským kontinentem pevninskými mosty (přes Sachalin na severu a pravděpodobně přes Kjúšú na jihu), čímž byla umožněna migrace lidí, zvířat a rostlin z oblastí dnešní Číny a Koreje na japonské ostrovy.
S koncem (Práce v Japonsku) poslední doby ledové a globálním oteplením se na přelomu střední a mladší doby kamenné – kolem roku 11 tisíc před naším letopočtem – objevila kultura Džómon (Jomon), která byla charakteristická polo-kočovnou (Práce v Japonsku) společností lovců a sběračů a výrobou nejstarší známé keramiky na světě. Předpokládá se, že příslušníci kultury Džómon jsou předchůdci prvních Japonců a dnešního národa Ainu.
Začátek období Jajoi kolem roku 300 př. n. l. je spojený s příchodem nových technik z asijského (Práce v Japonsku) kontinentu, jako je pěstování rýže, stejně jako s masivní migrací z nejrůznějších částí Asie – z Korey a Číny), především pak z oblastí Pekingu a Šanghaje, a z jihu po moři. Nicméně několik současných studií ukazuje, že období Jajoi je o 5 až 6 století delší, než se původně předpokládalo, neboť masivní migrace je nutná k vysvětlení razantního vzrůstu populace. Ze 3. století př. n. l. pochází první historicky doložitelný název Japonska, čínský znak 倭 Wa.
[editovat]Tradiční Japonsko


Kondó a pagoda, jedny z (Práce v Japonsku) nejstarších dřevěných budov na světě
Podle tradiční japonské (Práce v Japonsku) mytologie bylo Japonsko založeno v 7. století původním (Práce v Japonsku) císařem Jimmu. Během 5. a 6. století bylo zavedeno čínské písmo a buddhismus spolu s ostatními aspekty čínské kultury nejprve (Práce v Japonsku) prostřednictvím Korejského poloostrova a později přímo z Číny. Císařové byli formálními vládci, nicméně skutečná moc byla obvykle v rukou mocné dvorské šlechty, regentů nebo šógunů (vojenských správců).
Původní politická (Práce v Japonsku) struktura zajišťovala, že když byla válka mezi rivaly skončena, (Práce v Japonsku) vítězný šógun se přesunul do hlavního města Heian (plný název je Heiankjóto, (Práce v Japonsku) 'kjóto', což znamená hlavní město a plný název je zkrácen jen na příponu, (Práce v Japonsku) dnešní Kjóto), kde z milosti císaře (s jeho formálním souhlasem) vládl. V (Práce v Japonsku) roce 1185 generál Minamoto no Joritomo jako první porušil tuto tradici, odmítl se přesunout a následně vládl z Kamakury na jih od dnešní Jokohamy. Šógunát (Práce v Japonsku) Kamakura byl poměrně stabilní, nicméně Japonsko poměrně záhy upadlo do sporů (Práce v Japonsku) mezi jednotlivými frakcemi a následné období je známo jako období (Práce v Japonsku) Sengoku neboli „období válčících států“. V roce 1600 v bitvě u Sekigahary (Práce v Japonsku) šógun Tokugawa Iejasu buď porazil nebo přijal za spojence všechny své nepřátele a zformoval šógunát Tokugawa v malé rybářské vesničce Edo (původně přepisováno též jako „Jeddo“), která je dnes známá jako Tokio (východní hlavní město).
Od druhé poloviny 16. století přijížděli do Japonska obchodníci a křesťanští misionáři z Portugalska, Španělska, Nizozemí a Anglie. V první polovině 17. století podezříval japonský šógunát katolické misionáře, že jsou předvojem ozbrojené iberské invaze a okamžitě zakázal veškeré styky s Evropany s výjimkou významně omezených (Práce v Japonsku) kontaktů s protestantskými nizozemskými obchodníky na umělém (Práce v Japonsku) ostrůvku Dedžima (také Dešima) u Nagasaki. Čínským lodím (Práce v Japonsku) bylo nadále povoleno vjíždět do Nagasaki a korejští vyslanci měli přístup do hlavního města. Tato izolace trvala 251 let, dokud (Práce v Japonsku) si komodor Matthew Perry nevynutil otevření japonských přístavů pro americké obchodníky v roce 1854 na Konferenci v Kanagawě. (Práce v Japonsku) Následně došlo k podpisu obdobných smluv (Ansejské dohody) i s evropskými mocnostmi.
[editovat]Moderní dějiny (Práce v Japonsku)


I po vybudování několika (Práce v Japonsku) podmořských tunelů a rozmachu letecké dopravy mají trajekty (Práce v Japonsku) velký podíl na přepravě mezi japonskými ostrovy
Během několika let obnovený (Práce v Japonsku) kontakt se Západem zásadně změnil japonskou společnost. (Práce v Japonsku) Po Válce Bošin v letech 1867 – 1868 byl šógunát zrušen a (Práce v Japonsku) byla znovuobnovena moc císaře. V roce 1867 nastoupil na trůn nový císař Mucuhito (dnes známý jako Meidži) a během jeho 45leté vlády se uskutečnilo mnoho reforem (tzv. reformy Meidži). Feudální systém byl zrušen a byly převzaty četné západní instituce, včetně západního právního řádu a vlády. Spolu s dalšími ekonomickými, sociálními a vojenskými reformami vyústily (Práce v Japonsku) tyto změny k přerodu Japonska do moderní světové mocnosti. Jako výsledek čínsko-japonské a rusko-japonské války získalo Japonsko Tchaj-wan a Sachalin a později v roce 1910 okupovalo Koreu.
Na počátku 20. století zaznamenalo (Práce v Japonsku) Japonsko vzrůstající vliv expanzivního militarismu, (Práce v Japonsku) vedoucímu k invazi do Manžuska a druhé čínsko-japonské válce (1937). Japonsko se spojilo s Německem a Itálií a zformovalo Osu. Japonsko trpělo nedostatkem strategických surovin (ropy, kaučuku, barevných kovů, (Práce v Japonsku) atd.), které muselo dovážet. Proto se Japonsko zajímalo i o bohatá naleziště v jihovýchodní Asii. Kvůli válce v Číně a obsazení (Práce v Japonsku) leteckých a námořních základen ve francouzské Indočíně (6. července 1941) bylo na Japonsko uvaleno embargo a USA zmrazily japonská aktiva ve svých bankách. V souvislosti s expanzí do jihovýchodní Asie a Pacifiku považovali někteří japonští vůdci za nezbytné zaútočit na americkou námořní základnu v Pearl Harbor (1941), aby byla zajištěna japonská nadvláda (Práce v Japonsku) v Pacifiku. Nicméně vstup Spojených států do 2. světové války postupně změnil rovnováhu sil v Pacifiku v neprospěch Japonska. Po dlouhém pacifickém tažení se Spojenci dostali až k japonským ostrovům. Spojené státy (Práce v Japonsku) mohutně zaútočily na Tokio, Ósaku a další města strategickým bombardováním a na Hirošimu a Nagasaki atomovými bombami. (Práce v Japonsku) Japonsko bezpodmínečně kapitulovalo 15. srpna 1945.
Poražené Japonsko zůstalo pod (Práce v Japonsku) okupační správou USA až do roku 1952, po jejímž skončení zahájilo významné ekonomické oživení, které vrátilo ostrovům prosperitu. (Práce v Japonsku) Úspěch olympijských her v Tokiu v roce 1964 je považován za jeden z mnoha znaků, že Japonsko znovu získalo svůj národní status. (Práce v Japonsku) Ostrovy Rjúkjú zůstaly pod správou USA až do roku 1972, aby byla zajištěna stabilizace východní Asie a významná vojenská přítomnost (Práce v Japonsku) USA zůstává až do těchto dnů.
[editovat]Geografie

Hlavní článek: Geografie Japonska (Práce v Japonsku)
Japonsko leží na východním okraji (Práce v Japonsku) asijského kontinentu. Stát je tvořen řetězem ostrovů v (Práce v Japonsku) západní části Tichého oceánu. Největší ostrovy jsou (od severu k jihu) Hokkaidó (北海道), Honšú (本州, největší ostrov), Šikoku (四国), (Práce v Japonsku) a Kjúšú (九州). K těmto ostrovům patří i skupina menších ostrovů v bezprostřední blízkosti i ostrovy více vzdálené např. Okinawa. Celková délka pobřeží všech ostrovů je 33 889 km. (Práce v Japonsku)
Protože Japonsko je země (Práce v Japonsku) z velké části hornatá a pokrytá lesy, lidé se soustřeďují převážně do pobřežních oblastí. Hustota obyvatelstva je velmi vysoká; Japonsko je, co se týče hustoty zalidnění, 30. na světě. (Práce v Japonsku)
Slabá zemětřesení jsou častá, protože Japonsko se nachází na hranici tří tektonických desek. Velká zemětřesení se vyskytnou během každého století několikrát a často také vyvolají vlny tsunami. Poslední velká zemětřesení byla v letech 1923 (Práce v Japonsku)(Tokio, 8,3 stupně), 1995 (Kóbe, 7,2 stupně), 2004 (oblast Čúecu, (Práce v Japonsku) 6,9 stupně) a 2011 (pobřeží Japonska blízko Sendai, 8,9 stupně), které pravděpodobně připravilo největší katastrofu od 2. světové války. Počet mrtvých se odhaduje až na 11 000 a čtvrt miliónu lidí připravily (Práce v Japonsku) živly o domov.
Podnebí Japonska je oceánické, (Práce v Japonsku) vlhké a monzunové, ale díky rozloze země se klima v různých oblastech liší. Období dešťů začíná na Okinawě počátkem května, na ostrově Honšú pak uprostřed června, kde trvá cca 6 týdnů. Na přelomu léta a podzimu přinášejí silné deště také tajfuny.Reklamní sdělení
Překladatelská agentura
Překladatel
Překladatel
Překladatelské služby
Překladatelská agentura
Překladatelská agentura
Překladatel
Překladatel
Překladatelské služby
Překladatelská agentura


 - Práce v Anglii - Práce v Irsku - Práce v USA - Práce v Kanadě - Práce v Německu - Práce ve Španělsku - Práce v Rakousku - Práce v Belgii - Práce v Itálii - Práce v Irsku - 608 třetí - Práce v Holandsku Centrumdm.cz - Humanresource.cz - zkušenosti- Práce ve Švédsku - Práce v Austrálii - Práce na Novém Zélandu - Práce ve Francii - Práce v Portugalsku - Práce ve Švýcarsku - Práce v Dánsku - Práce ve Finsku - Práce v Norsku - Práce v Japonsku - Práce v Londýně - Práce ve Skotsku - Práce v Rusku - Brigády v Anglii - Brigády v Irsku - Brigády v USA - Brigády v Kanadě - Brigády v Německu - Brigády ve Španělsku - Brigády v Rakousku - Brigády v Belgii - Brigády v Itálii - Brigády v Irsku - Brigády v Holandsku - Brigády ve Švédsku Brigády v zahraničí

Menu


Zpátky na:
Práce v Japonsku