Práce v Kanadě

Práce v Kanadě, brigády v Kanadě


Vyberte následující položku:


Kanada (Práce v Kanadě) (Canada, vyslovuj [ˈkʰænədə] v angličtině a [kanada] ve francouzštině) (Práce v Kanadě) je rozlohou druhá největší země světa, rozkládající se (Práce v Kanadě) v severní části Severní Ameriky. Hraničí se Severním ledovým oceánem (sever), Atlantikem (východ), USA (jih a severozápad) a Tichým oceánem (západ).
Kanada vznikla na území osídleném Indiány a Eskymáky jako unie britských zámořských teritorií (Práce v Kanadě) a kolonií, z nichž některé byly předtím součástí francouzské koloniální říše. Nezávislost na Velké Británii získala mírovou cestou Zákonem (Práce v Kanadě) o Britské Severní Americe (anglicky British North America Act) z roku 1867 a Canada Actem v roce 1982.
Kanada je federací deseti (Práce v Kanadě) provincií a tří spolkových teritorií, parlamentní konstituční monarchií. Sama sebe definuje jako zemi dvoujazyčnou (oficiální (Práce v Kanadě) jazyky jsou angličtina a francouzština) a multikulturní. Z průmyslového hlediska jde o technicky vyspělou zemi (Práce v Kanadě) disponující rozsáhlými přírodními a nerostnými zdroji. Země má úzké politické a ekonomické vztahy s USA, s níž má dlouhou vojensky nestřeženou hranici. (Práce v Kanadě) Jediným dalším státem, u něhož lze smysluplně mluvit o hranici s Kanadou, je Dánsko, od jehož závislého území – Grónska – oddělují (Práce v Kanadě) kanadské arktické ostrovy jen úzké průlivy.
Obsah [skrýt]
1 Název (Práce v Kanadě)
2 Geografie (Práce v Kanadě)
3 Historie (Práce v Kanadě)
3.1 Historie do 20. stolet (Práce v Kanadě)í
3.2 20. století (Práce v Kanadě)
4 Politické uspořádání (Práce v Kanadě)
5 Územní uspořádání (Práce v Kanadě)
6 Zahraniční vztahy (Práce v Kanadě)
6.1 Kanadské ozbrojené síly (Práce v Kanadě)
7 Demografie (Práce v Kanadě)
7.1 Etnické složení (Práce v Kanadě)
7.2 Náboženství v Kanadě (Práce v Kanadě)
8 Jazyky (Práce v Kanadě)
8.1 Podíl mateřských jazyků
9 Kultura
9.1 Kanadské národní symboly
9.2 Sport v Kanadě
10 Ekonomika
11 Statistické údaje [1]
12 Odkazy
12.1 Reference
12.2 Související články
12.3 Externí odkazy
[editovat]Název

Název Canada (Práce v Kanadě) pochází z řeči prvních národů – konkrétněji kmene Huronů – a zní kanata a do češtiny jej lze přeložit jako „vesnice“, „uskupení vesnic“ či „osídlení“. V roce 1535 použili indiáni toto slovo pro označení osady Stadacona v rozhovoru s Jacquesem Cartierem. Ten je potom začal používat pro označení oblasti okolo své osady – dnes již jako část Québec City. (Práce v Kanadě) Od roku 1547 se toto označení začalo objevovat na mapách jako označení rozsáhlé okolní oblasti. Tedy původní označení, Nová Francie, se přestávalo používat a Canada byl název území na sever od USA a na východ od Aljašky. (Práce v Kanadě)
Francouzská kolonie Kanada, (Práce v Kanadě) Nová Francie vznikla podél řeky svatého Vavřince a severně od Velkých jezer. Později získala území Velká Británie, která na něm posléze ustavila dvě kolonie: Horní (Upper Canada) a Dolní Kanadu (Lower Canada), (Práce v Kanadě) dohromady označované jako Kanady The Canadas. Tyto zanikly v roce 1841, kdy byly sjednoceny v Sjednocenou kanadskou provincii (United Province of Canada). V roce 1867 se Kanada stala konfederací (Práce v Kanadě) a britským dominiem, přičemž oficiálně byla označována (Práce v Kanadě) jako Dominion of Canada, případně Canadian Confederation. S rostoucí mírou nezávislosti na Velké Británii se postupně stále častěji (Práce v Kanadě) vypouštělo ze jména Dominion of. V roce 1982 byl přijat Canada Act, který uvádí jako jediné oficiální jméno země Canada. V témže roce došlo také k přejmenování státního svátku Dominion Day na Canada Day.
[editovat]Geografie
 Práce v Německu - Práce v zahraničí - Práce v Anglii - Práce v Irsku - Práce v USA - Práce v Kanadě - Práce v Německu - Práce ve Španělsku - Práce v Rakousku - Práce v Belgii - Práce v Itálii - Práce v Irsku - 608 třetí - Práce v Holandsku Centrumdm.cz - Humanresource.cz - zkušenosti- Práce ve Švédsku - Práce v Austrálii - Práce na Novém Zélandu - Práce ve Francii - Práce v Portugalsku - Práce ve Švýcarsku - Práce v Dánsku - Práce ve Finsku - Práce v Norsku - Práce v Japonsku - Práce v Londýně - Práce ve Skotsku - Práce v Rusku - Brigády v Anglii - Brigády v Irsku - Brigády v USA - Brigády v Kanadě - Brigády v Německu - Brigády ve Španělsku - Brigády v Rakousku - Brigády v Belgii - Brigády v Itálii - Brigády v Irsku - Brigády v Holandsku - Brigády ve Švédsku Brigády v zahraničí

Reklamní sdělení
Překladatelská agentura
Překladatel
Překladatel
Překladatelské služby
Překladatelská agentura
Překladatelská agentura
Překladatel
Překladatel
Překladatelské služby
Překladatelská agentura

Menu


Zpátky na:
Práce v zahraničí