Práce v Německu

Práce v Německu, brigády v Německu


Vyberte následující položku:

Německo (Práce v Německu) (oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN, německy: (Práce v Německu) Bundesrepublik Deutschland, zkratka BRD) je středoevropský (Práce v Německu) stát. Na severu sousedí s Dánskem, omývá jej Severní moře a Baltské moře, na východě sousedí s Polskem a Českem, na jihu s Rakouskem (Práce v Německu) a Švýcarskem a na západě s Francií, Lucemburskem, Belgií (Práce v Německu) a Nizozemskem. Rozloha Německa je 357 021 km2, přičemž území státu se nachází v mírném podnebném pásu. Německo má necelých 82 milionů obyvatel, což z něj činí nejlidnatější stát Evropské unie. Jeho populace ale v letech (Práce v Německu) 2003 až 2010 klesla kvůli dlouhodobě velmi nízké porodnosti o skoro 800 000 obyvatel, což z něj dělá jednu z mála západoevropských zemí s negativním přírůstkem obyvatelstva.[2] Tento nelichotivý vývoj probíhá i navzdory tomu, že Německo je zároveň domovem třetí největší populace imigrantů na světě.[3]
Český název Německa je odvozen od slova němý z příčin nerozumění jazyku cizinců[4].
Dle známých dokumentů (Práce v Německu) bylo území s názvem Germánie obydleno několika germánskými kmeny již před rokem 100 n. l. Od 10. století tvořila německá území jádro Svaté říše římské, která existovala až do roku 1806. V 16. století se severní (Práce v Německu) oblasti staly centrem reformace. Ke sjednocení Německa došlo po prusko-francouzské válce v roce 1871. V roce 1939 rozpoutalo Německo 2. světovou válku, která trvala do roku 1945 a byla největší válkou historie. V roce 1949 bylo Německo rozděleno na dva státy, Německou demokratickou republiku a Německou spolkovou republiku. K jejich sjednocení došlo v roce 1990. Západní Německo bylo v roce 1952 zakládajícím členem Evropského společenství (Práce v Německu) uhlí a oceli a v roce 1957 zakládajícím státem Evropského hospodářského společenství. V současnosti je Německo součástí Schengenského prostoru. Německou měnou je euro, které v roce 2002 nahradilo německou marku.
Německo je federativní demokratickou parlamentní republikou tvořenou šestnácti spolkovými zeměmi (Bundesländer). Hlavním a zároveň i největším městem je Berlín. Německo je členským státem OSN, NATO, G8 a signatářem Kjótského protokolu. Na základě nominální hodnoty HDP je německá ekonomika třetí největší na světě a v roce 2007 byla největším světovým exportérem. Německo je druhým největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci[5] a jeho výdaje na obranu jsou šesté největší na světě.[6] Životní úroveň je v Německu vysoká a funguje tam velice rozvinutý systém sociální pomoci. Německo je jedním z klíčových aktérů evropské i celosvětové politiky.[7] V mnoha vědeckých a technologických oborech je Německo považováno za světového vůdce[8]
Obsah [skrýt]
1 Dějiny
1.1 Christianizace (6. století
1.2 Středověk (843–1517) (Práce v Německu)
1.3 Počátky novověku (1517–1789) (Práce v Německu)
1.4 Od revoluce ke sjednocení (1789–1871) (Práce v Německu)
1.5 Německé císařství (1871–1918) (Práce v Německu)
1.5.1 První světová válka (Práce v Německu)
1.6 Výmarská republika (1919–1933) (Práce v Německu)
1.7 Nacismus (1933–1945) (Práce v Německu)
1.7.1 Druhá světová válka (Práce v Německu)
1.8 Obsazení Německa vítěznými mocnosti (1945–1949) (Práce v Německu)
1.9 Rozdělení a znovusjednocení Německa (Práce v Německu)
1.10 Současné Německo (Práce v Německu)
2 Fyzická geografie (Práce v Německu)
2.1 Úvod (Práce v Německu)
2.2 Geomorfologie (Práce v Německu)
2.3 Vodstvo (Práce v Německu)
2.4 Ostrovy (Práce v Německu)
2.5 Klimatické podmínky (Práce v Německu)
2.6 Geologie (Práce v Německu)
2.7 Půdy (Práce v Německu)
3 Příroda (Práce v Německu)
3.1 Flóra
3.2 Fauna
3.3 Ochrana přírody
4 Politická geografie
4.1 Využití území
4.2 Aglomerace
5 Obyvatelstvo
6 Politika
6.1 Seznam německých zemí
7 Ekonomika
8 Doprava
9 Kultura
9.1 Úvod
9.2 Filozofie
9.3 Literatura
9.4 Hudba
9.5 Výtvarné umění
9.6 Architektura
9.7 Kulturní a stavební památky
9.8 Muzea
9.9 Populární kultura
9.10 Kuchyně
10 Společnost
10.1 Věda
10.2 Sport
10.3 Svátky
10.4 Média
11 Vybrané památky (fotogalerie)
11.1 Církevní památky
11.2 Ostatní stavby
11.3 Technika a kultura
11.4 Krajina
12 Literatura
13 Reference
14 Související články
15 Externí odkazy
[editovat]Dějiny

Podrobnější informace naleznete v článku Dějiny Německa.
[editovat]Christianizace (6. století – 843)


Rozdělení (Práce v Německu) franské říše podle verdunské smlouvy, 843.
Na troskách západořímské říše vytvořili Frankové za vlády Chlodvíka I. v Galii vlastní království. Germánští Frankové v čele s merovejskými panovníky si záhy podrobili četné jiné germánské kmeny sídlící východně od Rýna, jako byli Burgundi nebo Alamani ve Švábsku. To se stalo jako vévodství součástí franské říše po porážce v bitvě u Tolbiaka v roce 496. Již král Chlotar I. v druhé polovině (Práce v Německu) 6. století ovládal velkou část západního území nynějšího Německa a vedl výpravy proti Sasům. V roce 531 zničili Sasové a Frankové společnými silami říši Durynků. Podmaněným germánským kmenům bylo dovoleno podržet si své vlastní právo, současně však byly nuceny odvrhnout pohanské bohy a přijmout křesťanství. Za jejich polonezávislé vládce ustavili Merovejci vévody (Práce v Německu) franského nebo místního původu.
Během období rozdělení (Práce v Německu) franské říše za pozdních Merovejců náležela germánská území Austrasii. V roce 718 napadl franský majordomus Austrasie, Karel Martel, (Práce v Německu) Sasy v odvetu za to, že se spojili s jeho konkurenty v Neustrii. Karlův syn (Práce v Německu), Karloman, obnovil v roce 743 válku proti Sasům, kteří poskytli pomoc bavorskému vládci a nepříteli Franků, Odilovi. V roce 751 Pipin III., majordomus merovejských králů, přijal královský titul (Práce v Německu) a byl pomazán samotným papežem. Na oplátku se franští (Práce v Německu) králové od tohoto okamžiku stavěli do role záštity papežů. Pipinův syn, Karel Veliký, absolvoval řadu náročných a dlouhotrvajících (Práce v Německu) válečných tažení proti pohanským nepřátelům Franků: (Práce v Německu) Sasům a Bavorům. Oba kmenové svazy byly nakonec přemoženy a přinuceny k přijetí křesťanství. Jejich země se staly součástí franské (Práce v Německu) říše, která tak dosáhla svého největšího územního rozmachu.
Karel Veliký si kromě toho podrobil království Langobardů v severní Itálii a navíc vyvrátil říši Avarů (Práce v Německu) v Panonii. 25. prosince roku 800 byla Karlova autorita na Západě stvrzena jeho císařskou korunovací provedenou papežem v Římě. Karel se projevil rovněž jako reformátor. Na hranicích říše nechal na její obranu zřídit pohraniční marky. Ekonomickými a kulturními centry se staly císařské falce (Kaiserpfalzen), z nichž nejznámější byly Cáchy.

 Práce v Německu - Práce v zahraničí - Práce v Anglii - Práce v Irsku - Práce v USA - Práce v Kanadě - Práce v Německu - Práce ve Španělsku - Práce v Rakousku - Práce v Belgii - Práce v Itálii - Práce v Irsku - 608 třetí - Práce v Holandsku Centrumdm.cz - Humanresource.cz - zkušenosti- Práce ve Švédsku - Práce v Austrálii - Práce na Novém Zélandu - Práce ve Francii - Práce v Portugalsku - Práce ve Švýcarsku - Práce v Dánsku - Práce ve Finsku - Práce v Norsku - Práce v Japonsku - Práce v Londýně - Práce ve Skotsku - Práce v Rusku - Brigády v Anglii - Brigády v Irsku - Brigády v USA - Brigády v Kanadě - Brigády v Německu - Brigády ve Španělsku - Brigády v Rakousku - Brigády v Belgii - Brigády v Itálii - Brigády v Irsku - Brigády v Holandsku - Brigády ve Švédsku Brigády v zahraničí

Reklamní sdělení
Překladatelská agentura
Překladatel
Překladatel
Překladatelské služby
Překladatelská agentura
Překladatelská agentura
Překladatel
Překladatel
Překladatelské služby
Překladatelská agentura

Menu


Zpátky na:
Práce v zahraničí